סיכום | תרגילים לניוון שרירים

<br> סיכום

מכיוון שאין מושג טיפול תרופתי מבטיח לניוון שרירים, התרגילים המבוצעים במסגרת הטיפול ממלאים תפקיד מרכזי. הם מאפשרים למטופלים לעשות באופן פעיל משהו נגד ההתקדמות המהירה של המחלה ולהשיב לעצמם מעט איכות חיים. שגרת האימונים היומיומית ושיתוף הפעולה ההדוק עם מטפלים ומטופלים אחרים מעניקים לרבים מהם יותר כוח ואומץ חדש להתמודד עם הדרך הקשה של המחלה.