סיכום | תרגילי אסתמה

<br> סיכום

לסיכום, ניתן לומר שתרגילים לטיפול באסתמה הם הגיוניים ומועילים תוספת לטיפול תרופתי. הם עוזרים לחולים להתמודד טוב יותר עם המחלה ולהיות מסוגלים להתערב בעצמם במקרה של התקף אסתמה חריף. באמצעות תרגילי הנשימה שנלמדו בטיפול, הם מחזירים לעצמם שליטה מסוימת בגופם