אובדן ראייה פתאומי

אובדן ראייה חריף (מילים נרדפות: אובדן ראייה פתאומי; ICD-10 H53.1: סובייקטיבי הפרעות ראייה, כאן: אובדן ראייה פתאומי) מתאר אובדן חד (פתאומי) של חדות הראייה.

אובדן חריף של חדות הראייה יכול להיות סימפטום למחלות שונות. זה עשוי להיות מלווה ב כְּאֵב או להיות ללא כאבים (ראה "אבחנות דיפרנציאליות"; ראה גם הבחנה בין כואב ללא כאב ליקוי ראייה).

מהלך ופרוגנוזה: מהלך ופרוגנוזה תלויים בסיבה או במחלה.
במקרה של אובדן ראייה שוטף, an רופא עיניים יש להתייעץ מיד (מצב חירום עיניים!). אם הסיבה אינה מוכרת ומטופלת בזמן, הראייה עלולה להיפגע לצמיתות.