אובדן ראייה פתאומי: בדיקות אבחון

חובה אבחון מכשירים רפואיים.

אופציונלי אבחון מכשירים רפואיים - תלוי בתוצאות היסטוריה רפואית, בדיקה גופנית, אבחון מעבדה וחובה אבחון מכשירים רפואיים - לבירור אבחנתי דיפרנציאלי.