המטומה תת-דוראלית: בדיקה ואבחון

פרמטרי מעבדה מסדר ראשון - בדיקות מעבדה חובה.

  • ספירת דם קטנה [אנמיה עקב דימום תוך גולגולתי]
  • פרמטרים דלקתיים - CRP (חלבון C- תגובתי) או ESR (קצב שקיעת אריתרוציטים).
  • פרמטרים של קרישה - זמן מופעל פלסטין טרומבין חלקי (aPTT), פעילות אנטי-פקטור Xa (aXa), זמן קרישת אקרין (ECT), INR (יחס מנורמל בינלאומי), ערך מהיר, זמן תרומבין (TC).

פרמטרים מעבדה מסדר שני - תלוי בתוצאות ההיסטוריה, בדיקה גופניתוכו '- לבירור אבחוני דיפרנציאלי.