המטומה תת-דוראלית: בדיקות אבחון

חובה אבחון מכשירים רפואיים.