היצרות בעמוד השדרה - תרגיל 3

"לוחץ על הרצפה" שים את עצמך במצב שכיבה. כאן המשקל של ראש ניתן להוריד מה שמספק הקלה נוספת. סגרו את הפער בין עמוד השדרה הצווארי לרצפה בשכיבה על ידי לחיצה על כל עמוד השדרה לתמיכה, ובכך להפוך אותו למתוח וארוך.

שוב, שמור על המיקום קצר (כ5-10 שניות) ואז שחרר אותו שוב. המשך לתרגיל הבא.