היצרות בעמוד השדרה - תרגיל 2

כיפוף סטטי: כדי להעצים את התנועה מתרגיל 1, ניתן להפעיל לחץ קל על הסנטר בעזרת הידיים. עדיף לעשות זאת עם הפער בין המדד שלך אצבע ואגודל. הניחו זאת בגומה מתחת לתחתית שפה ולהרים את אַמָה כך שהיא מקבילה לרצפה (זה נמנע מתנועות העברה).

כעת דחף בעדינות את ראש בהמשך התנועה, החזק את המיקום לזמן קצר (כ5-10 שניות) ואז שחרר שוב. המשך בתרגיל הבא.