ניוון שרירים בעמוד השדרה: מניעה

הקרנת יילודים עבור ניוון שרירים בעמוד השדרה (SMA) יהיה רצוי לבצע את האבחנה מוקדם כדי שאפשר יהיה לטפל בסובל מהסובל.