היצרות תעלת השדרה - תרגילים 4

התגלגל: במצב שכיבה, משוך את ברכייך מעט לעברך. ניתן להחזיק בעמדה זו מספר שניות או לגוון בתנועות נדנדה קלות. המשך בתרגיל הבא.