היצרות תעלת השדרה - תרגילים 3

כיפוף פלג גוף עליון: בישיבה, הנח את פלג גופך העליון בין הרגליים קדימה. רק תן לזה להיתקע ותן לכל המתח לרדת. כשאתה מתיישר, חוליה אחת תתיישר שוב, חוליה על ידי חוליה. המשך בתרגיל הבא.