היצרות תעלת השדרה - תרגיל 4

מעגל את כתפיך בכיוונים מנוגדים או מקבילים עם זרועות מושטות מ"מלפנים "ל"אחור למטה". עשו זאת עד 20 פעמים עם 3 מעברים. חזרה למאמר: תעלת עמוד השדרה תרגילי היצרות.