מחלת שינה (טריפנוסומיאזיס אפריקאית): בדיקות אבחון

אופציונלי אבחון מכשירים רפואיים - תלוי בתוצאות ההיסטוריה, בדיקה גופנית, אבחון מעבדה, וחובה אבחון מכשירים רפואיים - לבירור אבחנתי דיפרנציאלי.