סינוסיטיס: בדיקות אבחון

האבחנה של חריפה סינוסיטיס או רינוזינוטיסיטיס חריפה (ARS; דלקת בו זמנית של רירית האף ("נזלת") ודלקת ברירית של סינוסים פרנסליים ("סינוסיטיס")) נעשה בתחילה מבחינה קלינית על בסיס תסמינים אופייניים וממצאים קליניים.

אופציונלי אבחון מכשירים רפואיים - תלוי בתוצאות ההיסטוריה, בדיקה גופנית, אבחון מעבדה וחובה אבחון מכשירים רפואיים - לבירור אבחנתי דיפרנציאלי / במקרה של סיבוכים.

  • רינוסקופיה קדמית (בדיקת קטע האף הקדמי באמצעות ספקולציה באף) או אנדוסקופיה באף (אנדוסקופיה באף; חלל האף אנדוסקופיה, כלומר, בדיקת קטעי האף הקדמיים והאחוריים) אולי עם ביופסיה (דגימת רקמות) - אם רינוזינוסיטיס כרונית (CRS, דלקת בו זמנית של רירית האף ("נזלת") והרירית של סינוסים פרנסליים) נחשד כשיטת הבחירה הראשונה; גם במקרה של רינוזינוטיסיטיס חריפה (ARS).
  • סונוגרפיה (בדיקת אולטרסאונד) של הסינוסים הפרנאסליים - אם יש חשד לרינוזינוסיטיס כרונית (CRS) (יכולת הערכה מוגבלת, לכן לעיתים רחוקות מצוין) [שמירת נוזלים בסינוסים המקסימליים והפרונטליים?]
  • קרני רנטגן של סינוסים פרנסליים - גם בדלקת רינוזינוטיסיטיס בדרך כלל לא מסומנת [זה עלול להראות נפיחות ברירית, רמות נוזלים והצללה מוחלטת, אלה נמצאים גם בקטריאליות וגם ב-40-80% מהזיהומים הנגיפיים !; צילומי רנטגן קונבנציונליים: כ- 30% מסך סינוסיטיס מפספסים, במיוחד בסינוסים האתמואידיים והספנואידים].
  • טומוגרפיה ממוחשבת של הסינוסים הפאראנאסליים (NNH-CT; הליך הדמיית חתך (צילומי צילום שנלקחו מכיוונים שונים באמצעות ניתוח מבוסס מחשב)) או טומוגרפיה נפח דיגיטלית (DVT; הליך טומוגרפיה הדמיה תלת מימדית באמצעות צילומי רנטגן) - מעיד על ריוזינוסיטיס, אך בדרך כלל אינו מצוין. אינדיקציות: להוציא פתולוגיות אחרות (או שאלות נוספות ב- CRS) או לתכנון כירורגי הערה: בקרב 18-45% מהילדים ללא CRS, חריגות נמצאות ב- NNH-CT.
  • הדמיית תהודה מגנטית של הסינוסים הפאראנאסאליים (NNH-MRI; הדמיית חתך בעזרת מחשב (באמצעות שדות מגנטיים, כלומר ללא צילומי רנטגן)) - מעידה על רינוזינוטיסיטיס, אך לרוב אינה מצוינת; עשוי לשמש גם כהדרה אבחונית בחולים עם רגישות מוגברת לקרינה (למשל, ילדים) אינדיקציות: גידולים / סיבוכים תוך גולגוליים של CRS.