תרגיל לפגיעה בכתף ​​1

"תלתלים של שרירי הביס - תנוחת קצה "ממצב ההתחלה, שתי האמות מועברות קרוב לגוף לאט ובצורה מבוקרת אל חזה. לאחר ההגעה, המשקל בידיים מוחזר אט אט למצב ההתחלה כנגד כוח המשיכה. לנשוף בעת כיפוף ולשאוף מתי מתיחה. חזור על זה 15 פעמים עם 3 מעברים. המשך לתרגיל הבא