נקע כתפיים: בדיקה ואבחון

אבחון מעבדה בהתחשב בגיל ומחלות נלוות - נדרש אם יש לנקוט בפעולה כירורגית.