חוטף כתף

"כָּתֵף אדדוקציה"שבו או עמדו ליד שולחן והניחו את השלם אַמָה על זה. הכתף לא תימשך למעלה. פלג גופך העליון זקוף, הכתפיים מושכות לאחור.

לחץ על שלך אַמָה בחוזקה לתוך הכרית והחזק את המתח למשך 5-10 שניות. אתה תרגיש את השרירים מתחת לבית השחי שלך. בצעו 5 חזרות על כך. המשך בתרגיל הבא