שרירי כף רגל קצרים | אנטומיה של כף הרגל

שרירי כף רגל קצרים

חשיבות הקצר שרירי כף הרגל מוגבלת למתח קשת כף הרגל. יש כאן גם מבנה ברור: קופסת הבוהן הגדולה קופסת הבוהן קטנה קופסת השרירים האמצעית עם זאת, יש לומר שהסידור כמו גם האספקה ​​על ידי עצבים דומה ליד. - קופסת אצבעות גדולה

  • קופסת אצבעות קטנה
  • לוג שריר אמצעי

מבדילים כאן בין musculus extensor hallucis brevis לבין musculus extensor digitorum brevis.

מקורם של שניהם במשטח הצבעה כלפי מעלה של הקלקנאוס. שריר דק אך רחב זה עובר על גב כף הרגל וגידו מחובר לבוהן הגדולה הקדמית. Nervus fibularis profundus מה- חוט השדרה קטע L5-S1 מספק אזור זה.

הפונקציה של שני השרירים היא הארכת הבוהן הגדולה לכיוון החלק האחורי של כף הרגל או הארכת הבוהן השנייה -2. שרירי הבוהן הגדולה: הזעת חוטף מוסקולוס: לסיביו מספר מקורות. מצד אחד בתהליך הגרמי של ה calcaneus ומצד שני ב העריד וצלחת גידים גסה במשטח התחתון של כף הרגל (plantar aponeurosis).

אל האני עצבים מסופקים על ידי N. plantaris medialis מהארץ חוט השדרה קטע S1, S2. תפקידה הוא כיפוף ו חטיפה של הבוהן הגדולה. Musculus flexor hallucis brevis: זהו שריר דו ראשי שמקורו בצד הפנימי של העצם הקובואידית ובעצם הספנואיד.

יש לו גם מקור סיבי בהרחבה של שריר השוק האחורי (M. tibialis posterior). שני הראשים מתחילים בקצותיהם הגוהיים בעצם הססמואידית המרכזית או לרוחב. הפונקציה מוגבלת לכיפוף הבוהן הגדולה.

שריר תוספי מוסקולוס: זהו שריר דו-ראשי. עם כובעו הרוחבי, מקורו בשליש עד החמישי מפרק metatarsophalangeal של הבוהן. מקורו של אלכסום הקפוט הוא בעצם הקובואידית, בעצם הספנואיד החיצוני ובאוסה המטטרסי 2-4 ונמצא בלוג האמצעי של סוליית כף הרגל.

הגיד המשותף עובר לאורך עצם הססמואיד לרוחב ומתחבר ל מפרק metatarsophalangeal של הבוהן הגדולה. גירוי העצב מסופק דרך העצב הצמחי לרוחב מקטע S1, S2. תפקידה הוא הצמדות וכיפוף של הבוהן הגדולה.

שרירי הבוהן הקטנה: Musculus חוטף digiti minimi Musculus flexor digiti minimi brevis Musculus מתנגד digiti minimi העצב הצמחי לרוחב מספק את כל שלושת השרירים במקרה של גירוי עצבי. אין גם הבדל בתפקוד שלושת השרירים. כולם מובילים אל חטיפה וכיפוף של הבוהן הקטנה.

עם זאת, מקורם שונה. לדוגמא, שריר המיני החוטף מקורו בלוחית הגיד שהוזכרה לעיל, בעוד ששני השרירים האחרים מקורם ב -5. מטטרסל (Os metatarsi 5). שריר הדיגיטי מיני החוטף ושריר הכופף הדיג'י מיני ברוויס מקורם בקצה הקדמי של הבוהן הקטנה.

רק ל- M. opponens digiti minimi יש את הקישור האחורי של המטטרסי החמישי. שרירי האונה האמצעית: Musculus flexor digitorum brevis: המקור הוא בלוחית הגיד של סוליית כף הרגל ובגבש העקב של ה calcaneus. מקורו הוא בגפיים האמצעיות של הבוהן השנייה -5.

גם כאן מועבר גירוי עצבי דרך עצב הפלנטריס חוט השדרה קטע S1, S2. זה גורם לכיפוף של הבוהן ב מפרק metatarsophalangeal. Musculus quadratus plantae: עצם העקב משמש כמקור לשריר זה.

ההתקשרות שלו היא ב גידים של Musculus flexorum digitorum longus. ה- N. plantaris lateralis מספק שריר זה. גם כאן הפונקציה טמונה בכיפוף האצבעות.

זה גם מגביר את ההשפעה של שריר flexor digitorum longus ב קרסול משותף. Musculii lumbricales: אלה ארבעה שרירים שמקורם ב גידים של שריר ה- flexor digitorum longus. הכנסת שרירים אלה משתרעת לגפיים הקדמיות של הבוהן השנייה -2.

גם כאן, העברת דחפים עצביים מקורם בעצב הפלנטרי. עם זאת, גם דרך החלק האמצעי וגם החיצוני. כל ארבעת השרירים תומכים בכיפוף האצבעות במפרק המטטרסופאלנגאלי.

Musculii interossei dorsales 1-4: מקורו בגרסאות 1-5. מקורו בחלק הקדמי של הפלנגות הסופיות 2-4. התפשטות בהונות 2-4 מתווכת על ידי העצב הצמחי לרוחב.

Musculii interossei plantares: זהו גם שלושה שרירים. כולם מקורם בגרסאות 3-5 ומתחילים גם בחלק הקדמי של הפלנגות הדיסטליות של בהונות 3-5. כאן, עצב הצמח הרוחבי גורם להיצמדות בהונות 3-5 לאצבע 2.

  • Hallucis חוטף מוסקולוס: לסיביו מספר מקורות. מצד אחד בתהליך הגרמי של ה calcaneus ומצד שני ב העריד וצלחת גידים מחוספסת במשטח התחתון של כף הרגל (אפונורוזיס plantar). ה עצבים מסופקים על ידי N. plantaris medialis מקטע חוט השדרה S1, S2.

תפקידה הוא כיפוף ו חטיפה של הבוהן הגדולה. - Musculus flexor hallucis brevis: זהו שריר דו ראשי שמקורו בצד הפנימי של העצם הקובואידית ובעצם הספנואיד. יש לו גם מקור סיבי בהרחבה של שריר השוק האחורי (M. tibialis posterior).

שני הראשים מתחילים בקצותיהם הגוהיים בעצם הססמואידית המרכזית או לרוחב. הפונקציה מוגבלת לכיפוף הבוהן הגדולה. - שריר תוספי מוסקולוס: זהו שריר דו-ראשי.

עם כובעו הרוחבי הוא מקורו במפרק המטטרוסופלנגאלי השלישי עד החמישי של הבוהן. מקורו של ה- caput obliquum בעצם הקובואידית, בעצם הספנואיד החיצוני ובאוסה מטטרסי 2-4 ונמצא בלוג האמצעי של סוליית כף הרגל. הגיד השכיח עובר לאורך עצם הססמואיד לרוחב ומתחבר למפרק המטטרסופלנגאלי של הבוהן הגדולה.

גירוי העצב מסופק דרך העצב הצמחי לרוחב מקטע S1, S2. תפקידה הוא הצמדה וכיפוף של הבוהן הגדולה. - חוטף Musculus digiti minimi

  • Musculus flexor digiti minimi brevis
  • Musculus מתנגד digiti minimi
  • Musculus flexor digitorum brevis: המקור הוא בצלחת הגיד של סוליית כף הרגל ובבקעת העקב של עצם העקב.

ההתקשרות שלו היא בקישורים האמצעיים של הבוהן השנייה -2. גם כאן מועבר גירוי עצבי דרך עצב plantaris medialis מקטע חוט השדרה S5, S1. זה גורם לכיפוף של הבוהן במפרק המטטרסופאלנגאלי.

  • Musculus quadratus plantae: עצם העקב משמש כמקור לשריר זה. ההתקשרות שלו היא ב גידים של Musculus flexorum digitorum longus. ה- N. plantaris lateralis מספק שריר זה.

גם כאן הפונקציה טמונה בכיפוף האצבעות. זה גם מחזק את ההשפעה של שריר flexor digitorum longus ב קרסול משותף. - Musculii lumbricales: מדובר בארבעה שרירים שמקורם בגידים של שריר ה- flexor digitorum longus.

הכנסת שרירים אלה משתרעת לגפיים הקדמיות של הבוהן השנייה -2. גם כאן, העברת דחפים עצביים מקורם בעצב הפלנטרי. עם זאת, גם דרך החלק האמצעי וגם החיצוני.

כל ארבעת השרירים תומכים בכיפוף האצבעות במפרק המטטרסופאלנגאלי. - Musculii interossei dorsales 1-4: מקורו בגרסאות 1-5. מקורו בחלק הקדמי של הפלנגות הסופיות 2-4.

התפשטות אצבעות הרגליים 2-4 מתווכת על ידי עצב הצמח לרוחב. - Musculii interossei plantares: זהו גם שלושה שרירים. כולם מקורם בגרסאות 3-5 ומתחילים גם בחלק הקדמי של הפלנגות הדיסטליות של בהונות 3-5. כאן, העצב הצמחי לרוחב גורם לאצבעות הרגליים 3-5 להיצמד לבוהן 2.