שלבקת חוגרת (הרפס זוסטר): טיפול תרופתי

מטרות טיפוליות

  • קיצור השלב הסימפטומטי
  • הימנעות מסיבוכים

המלצות טיפול

הערות נוספות

  • ווג נוגדי נגיפים: אינטראקציה קטלנית: בריבודין ו- 5-fluoropyrimidines.

אמצעים בהריון

  • חשיפה ל- VZV באישה בהריון עם מצב חיסוני לא ידוע:
    • כל הנשים בהריון לא מחוסנות ללא היסטוריה של דליות תוך שלושה ימים ומקסימום עד 3 ימים לאחר החשיפה מנהל של אימונוגלובולין מסוג varicella-zoster (VZIG) במקרה של IgG שלילי או גבולי נגד VZV. אלטרנטיבי ל- VZIG: Acyclovir מבחינת מניעת חשיפה לאחר סיום ה- SSW ה -14.
    • הודעה על הניאונטולוג לתיאום אימונוגלובולין מנהל וחיסון.
  • נשים בהריון עם דלקת ריאות זוסטר (דלקת ריאות; טיפול עם aciclovir: ראה לעיל).