שלבקת חוגרת (הרפס זוסטר): בדיקות אבחון

האבחנה נעשית בדרך כלל על בסיס היסטוריה ו בדיקה גופנית.

אופציונלי אבחון מכשירים רפואיים - תלוי בתוצאות ההיסטוריה, בדיקה גופנית, אבחון מעבדה, וחובה אבחון מכשירים רפואיים - עבור אבחנה מבדלת במקרה של סיבוכים.