סלניום: מצב אספקה

סלניום לא נכלל בסקר התזונה הלאומי השני (2008). לגבי צריכת סלניום באוכלוסייה הגרמנית, הנתונים קיימים רק ממחקר שערך דרובנר ואח '. בשנת 1996.

בנוגע למצב האספקה, ניתן לקבוע:

  • בממוצע, גברים לוקחים 41 מיקרוגרם ונשים 30 מיקרוגרם סלניום ליום לעצמם וכך להשיג את הצריכה המומלצת על ידי ה- DGE.
  • לנשים בהריון ואמהות מיניקות אין דרישה נוספת לסלניום. בהתאם, המלצת הצריכה של סלניום מושגת גם על ידי נשים בהריון ומניקות בממוצע.

מכיוון שהמלצות הצריכה של ה- DGE מבוססות על הצרכים של אנשים במשקל בריא ונורמלי, דרישה נוספת של הפרט (למשל עקב תזונה, Genussmittelkonsum, תרופות ארוכות טווח וכו ') עשויה להיות מעל המלצות הצריכה של ה- DGE.