קדחת ארגמן (סקרלטינה): בדיקה ואבחון

פרמטרים מעבדתיים מהסדר הראשון - בדיקות מעבדה חובה.