קדחת ארגמן (סקרלטינה): או משהו אחר? אבחון דיפרנציאלי

עור ותת עורית (L00-L99).

מחלות זיהומיות וטפיליות (A00-B99).