אופטיקאי שכר | אופטיקאים

אופטיקאי שכר

1700 עד 2000 אירו (ברוטו)

  • שנת הכשרה: 280-500 אירו
  • שנת הכשרה: 332-560 אירו
  • שנת הכשרה: 435-670 אירו