חתירה בעמידה

"חתירה לעמוד ”עמדו עם ברכיים מעט כפופות, ברוחב הירך. יישר באופן פעיל את פלג גופך העליון על ידי הפניית שלך סטרנום כלפי מעלה ומושך את השכמות אחורה / מטה. שתי הזרועות נמתחות קדימה בגובה הכתף.

עכשיו משוך את המרפקים לאחור ככל האפשר בגובה הכתפיים. הידיים ממשיכות להצביע קדימה. השכמות צמודות כעת זו לזו.

תאר לעצמך שתקבע עיפרון בין השכמות. בצע תנועה זו פעמיים עם 2 פעמים. המשך בתרגיל הבא