חתירה בעמידה עם ה- Theraband

"חתירה לעמוד ”עמדו עם ברכיים מעט כפופות, ברוחב הירך. תקן א משם סביב ידית חלון לדלת. משוך את שני הקצוות לאחור בגובה הכתפיים כאילו היית חתירה.

פלג גופך העליון יתיישר באופן פעיל באמצעות הרמת גופך סטרנום ומשיכת הכתפיים לאחור / מטה. בצע שתי קבוצות של 15 חזרות כל אחת. המשך בתרגיל הבא