קרע שרוול מסתובב - תרגיל 5

סיבוב חיצוני עם קיבעון: theraband מונח סביב ידית דלת וכו 'ומחזיק בידיים. הזרוע העליונה, שכתפו מאומנת, מונחת על פלג גופה העליון וכפופה 90 מעלות במרפק.

סובב כנגד משיכת ה- theraband עכשיו נשלט כלפי חוץ / אחורה. בצע 2 מעברים עם 15 חזרות כל אחד. המשך בתרגיל הבא.