קרע שרוול מסתובב - תרגיל 1

סיבוב כתף חיצוני: הזרועות מוחזקות כנגד הגוף, המרפקים כפופים 90 מעלות ונחים כנגד חזה. שמור אותם קבועים במהלך כל התרגיל. הזרועות מסובבות כלפי חוץ ואחורה, השכמות מתכווצות.

במהלך התרגיל חשוב שהמרפקים יישארו על הגוף. בצע 2 מעברים עם 15 חזרות כל אחד. המשך בתרגיל הבא.