שורש ורדים (רודיולה רוזאה): צריכת

באיחוד האירופי, רודיולה רוזאה משמשת בעיקר כתמצית שורש בתזונה תוספים.