שבר בצלעות: היסטוריה רפואית

היסטוריה רפואית (היסטוריה של מחלה) הוא מרכיב חשוב באבחון הצלעות שֶׁבֶר (שבר בצלעות).

היסטוריה משפחתית

היסטוריה חברתית

נוֹכְחִי היסטוריה רפואית/ היסטוריה רפואית מערכתית (תלונות סומטיות ופסיכולוגיות).

  • יש לך כאב כלשהו?
  • איפה הכאב ממוקם?
  • הייתה לך נפילה? מה היה מנגנון התאונה?
  • האם אתה חווה קוצר נשימה *?

אנמנזה צמחית כולל. אנמנזה תזונתית

אנמנזה עצמית כולל אנמנזה של תרופות

  • תנאים קיימים מראש
  • תפעול
  • רדיותרפיה
  • אלרגיות
  • היסטוריה של תרופות

* אם שאלה זו נענתה ב"כן ", נדרש ביקור מיידי אצל הרופא! (מידע ללא אחריות)