תגובת דחייה לאחר השתלת תאי גזע | תגובת דחייה

תגובת דחייה לאחר השתלת תאי גזע

הסיבוכים הנפוצים ביותר לאחר השתלת תאי גזע כוללים זיהומים הנגרמים על ידי תרופות מדכאות חיסון ומה שמכונה מחלת שתל מול מארח, שבה תאי החיסון של התורם מופנים כנגד תאי המקבל. קיים סיכון מוגבר, במיוחד בשנה הראשונה, במיוחד בחצי השנה הראשונה לאחר ההליך. לעומת זאת, א תגובת דחייה במובן הרגיל נצפה לעיתים נדירות.

זה מלווה בחוסר צמיחה של התאים המושתלים ומספר תאים מופחת ב דם. בנוסף, לא ספציפי חום היא נצפתה לעתים קרובות. תרופות מדכאות חיסון משמשים ביישומים מונעים וטיפוליים. אם טיפול זה אינו מספיק, חדש הַשׁתָלָה ניתן לחפש.