דרמטוזיס אור פולימורפי: בדיקות אבחון

אבחון מכשירים רפואיים אינם נדרשים.