פולימנוריאה: בדיקה ואבחון

פרמטרים מעבדה מסדר ראשון - בדיקות מעבדה חובה.

פרמטרים מעבדה מסדר שני - תלוי בתוצאות ההיסטוריה, בדיקה גופניתוכו '- לבירור אבחוני דיפרנציאלי.

  • פרמטרים דלקתיים - CRP (חלבון C- תגובתי) או ESR (קצב שקיעת אריתרוציטים).
  • FSH (הורמון מגרה זקיק).
  • LH (הורמון luteinizing)
  • פרולקטין
  • טסטוסטרון
  • TSH (הורמון מגרה בלוטת התריס)