פולימנוריאה: תסמינים, תלונות, סימנים

התסמינים והתלונות הבאים עשויים להצביע על פולימנוריאה:

סימפטום מוביל

  • פולימנוריאה - מרווח הזמן בין הדימום הוא פחות מ- 25 יום, ולכן הדימום מופיע לעתים קרובות מדי