פולימנוריאה: או משהו אחר? אבחון דיפרנציאלי

מחלות אנדוקריניות, תזונתיות ומטבוליות (E00-E90).

הערה! עם זאת, פולימנוריאה עשוי להתרחש גם מבחינה פיזיולוגית כגרסה נורמלית.