תסמונת טיפ פיקה - תרגיל 2

מתיחה תרגיל: למתיחה מקדימה ירך, לעמוד על אחד רגל ואחוז ברגל החופשית ב קרסול משותף. משוך אותו לכיוון ישבך, שמור על פלג גופך העליון זקוף ודחף את הירך קדימה. החזק את המתיחה למשך 10 שניות ואז חזור על כל צד. המשך לתרגיל הבא.