תסמונת טיפ פיקה - תרגיל 1

גיוס: שים את עצמך במצב שכיבה. הדק את בהונותיך וברכייך ומתיח אותם שוב. האחר רגל יכול לעבוד במקביל או בכיוון ההפוך.

העקב נשאר קבוע כל הזמן על הרצפה. כדי להגביר את הניידות, רגל מורם ולחץ לסירוגין ונמתח ממצב שכיבה עם הרגל השנייה. 3 x עם 15 חזרות כל אחד. המשך לתרגיל הבא.