ייעוץ פסטורלי

כמרים בית חולים בכנסייה שעברו הכשרה מיוחדת זמינים לחולים, קרובי משפחה וצוות בית החולים לדיונים. חלקם הם כמרים או דיוטות כנסייה שעברו הכשרה מתאימה. ההצעה מתייחסת לאנשים המחפשים תשובות ונחמה באמונה במצבי משבר, אך גם לאנשים שאינם דתיים או מאמינים בני דתות אחרות (למשל מוסלמים).

משימותיה של כומר בית החולים כוללות:

  • תמיכת קרובי משפחה,
  • תמיכה פסטורלית של צוות בית החולים,
  • שירותי דת, תפילות, ברכות חולים, פרידה,
  • השתתפות בסוגיות אתיות (ועדת אתיקה, דיוני מקרים אתיים),
  • יחסי ציבור עובדים בנושאים אתיים המשפיעים על חיי היומיום הקליניים ועל גישתה של החברה למחלות ומוות.

מידע על מחבר ומקור

טקסט זה תואם את המפרט של הספרות הרפואית, ההנחיות הרפואיות והמחקרים העדכניים ונבדק על ידי מומחים רפואיים.