רפואה פליאטיבית - מוות וזכויות

עם המוות, תמיד עולות שאלות משפטיות. למד כאן מדוע המתת חסד היא נושא רגיש וכיצד לנסח צוואה בחיים.

מידע על מחבר ומקור

תאריך:

תקנים מדעיים:

טקסט זה תואם את דרישות הספרות הרפואית, הנחיות רפואיות ומחקרים עדכניים ונבדק על ידי מומחים רפואיים.