צורות טיפול אחרות | טיפול בחינוך מרפא של ADS

צורות אחרות של טיפול

בכל צורות הטיפול החינוכי המרפא שהוזכרו לעיל, ישנה חשיבות מרכזית לשילוב ההורים או המשפחה. רבות מהחוויות שהילד חווה במהלך טיפול בחינוך מרפא יכולות להשתלב גם בסביבה הביתית.