OP | תסמינים של דיספלסיה בירך בילדות

OP

האינדיקציה להתערבות כירורגית תלויה בחומרת ה- דיספלסיה של מפרק הירך ו כְּאֵב של הילד. הגישה השמרנית לטיפול מועדפת יותר ויותר והיא הראשונה שמיצתה. אם כבר היה בלאי חמור בירך, ניתן להכניס אנדופרוסטזה מוחלטת למפרק על ידי התערבות כירורגית. זה שכיח יותר בקרב מבוגרים מאשר אצל תינוקות וילדים.