Musculus Chondroglossus: מבנה, תפקוד ומחלות

שריר הכונדרוגלוסוס הוא שריר מיוחד. זהו מרכיב חיוני בשרירים של לשון ומבצע מגוון משימות חשובות. באופן עקרוני, שריר הכונדרוגלוסוס מייצג שריר באורך קצר יחסית.

מהו שריר הכונדרוגלוסוס?

שריר הכונדרוגלוסוס מכונה גם על ידי חלק מהקהילה הרפואית על ידי המונח הדיבור למדי סָחוּס לשון שריר, שנוטה להשתמש בו. זהו שריר קטן יחסית וקצר. ככלל, שריר הכונדרוגלוסוס מגיע רק לאורך של כשני סנטימטרים ברוב הפרטים. שריר הכונדרוגלוסוס נמצא באזור ה ראש. ליתר דיוק, זהו שריר השייך ל לשון תִשׁרוֹרֶת. בנוסף, שריר הכונדרוגלוסוס הוא אחד השרירים המפוסלים מבנית. מקורו האנטומי של שריר הכונדרוגלוסוס הוא באזור הקרן הקטנה יותר, הנמצאת על רגל של הלשון. החל מנקודה זו, שריר הכונדרוגלוסוס נכנס ללשון. בהדרגה, סיבי שריר הכונדרוגלוסוס מתמזגים ומתחברים לשרירי הלשון. בחלק מהספרות הרפואית טוענים המחברים כי שריר הכונדרוגלוסוס אינו שריר עצמאי. במקום זאת, השריר נחשב לאלמנט של מה שמכונה שריר ההיוגלוסוס, ממנו הוא מתפצל.

אנטומיה ומבנה

שריר הכונדרוגלוסוס נבדל על ידי המבנה האופייני שלו, כמו גם על ידי מיקומו האופייני בשרירי הלשון. כתוצאה מכך הוא מבצע פונקציות שונות ומשמעותיות הקשורות לתנועות כמו גם למשימות הלשון. ביסודו של דבר, שריר הכונדרוגלוסוס מקורו בצופר הפחות. המונח הרפואי לאזור זה הוא קורנו מינור. הקרן הקטנה יותר היא חלק מהעצם מה שנקרא עצם היואיד. שריר הכונדרוגלוסוס וסיבי השריר שלו לרוב עוברים גולגולת. במהלך המשך שלהם, הסיבים של שריר הכונדרוגלוסוס עוברים דרך שני שרירים מיוחדים, כלומר שריר האורך התחתון ובעקבותיו גם שריר הג'ניאגלוס. באזור השריר האחרון שריר הכונדרוגלוסוס עובר כלפי מעלה. בהמשך, שריר הכונדרוגלוסוס עובר בצורה של מאוורר לשרירי הלשון, במיוחד לתוך תת-הרירית כביכול. רק באמצעות העצבנות שלו מסוגל שריר הכונדרוגלוסוס לבצע את משימותיו במלואן באזור שרירי הלשון. שריר הכונדרוגלוסוס מעורר בעיקר את עצב ההיפוגלוסלוס. במקרים מסוימים, עצב זה מכונה גם בקיצור עצב XII. עצב ההיפוגלוסל אינו אחראי רק על העצבנות של עצב ההיפוגלוסל, אלא בדרך כלל מעצבן את כל השרירים באזור הלשון.

פונקציה ומשימות

כשריר חשוב בשרירי הלשון, שריר הכונדרוגלוסוס אחראי על מספר משימות ותפקודים משמעותיים. השריר הקטן מספק תמיכה חיונית לניידות הלשון, איבר רב-תכליתי בעל חשיבות רבה לצריכת מזון ולתקשורת בבני אדם. משימה רלוונטית במיוחד של שריר הכונדרוגלוסוס היא להזיז או למשוך את הלשון כלפי מטה באזור האחורי. שריר הכונדרוגלוסוס עובד בשיתוף פעולה הדוק עם שרירים רבים אחרים של הלשון. באופן זה, לשריר הכונדרוגלוסוס תפקיד חשוב להבטיח כי התהליכים הקשורים לבליעה ולעיסה מתנהלים בצורה חלקה. בנוסף, לשריר הכונדרוגלוסוס תפקיד חשוב בדיבור. תנועת נסיגת הלשון, עליה אחראי בעיקר שריר הכונדרוגלוסוס, חיונית לתפקודים רבים של האיבר. בתהליך הבליעה, למשל, רוק, מזון כתוש או נוזל, לתנועת הלשון הזו יש חשיבות רבה. הסיבה לכך היא שהוא מעביר את החומר המתאים לאחור לתוך הלוע ומשם הלאה אל הוושט. בנוסף, שריר הכונדרוגלוסוס תורם משמעותית ליכולת הדיבור. הסיבה לכך היא שגם לתנועה לאחור של הלשון יש רלוונטיות רבה כאן. נסיגת הלשון נדרשת, למשל, ביצירת תנועות. התנועה המהירה של שריר הכונדרוגלוסוס חיונית כאן בכדי להבטיח יכולת דיבור תקינה בבני אדם. שריר הכונדרוגלוסוס משתתף גם בתנועות הדרושות של הלשון לעיצורים רבים.

מחלות

ליקויים או הפרעות שונות עלולים להתרחש בקשר עם שריר הכונדרוגלוסוס. לאחר מכן נפגעים חולים מושפעים בתהליכים הרגלים רבים הקשורים לתנועתיות הלשון ובכך לשריר הכונדרוגלוסוס. במקרה של פציעות בשריר הכונדרוגלוסוס, תנועת הלשון לאחור כבר בחלק מהמקרים אינה אפשרית ללא קושי ניכר. באופן זה מקשים על תנועות שונות, ולעיתים גורמות לבעיות שונות בבליעה או בדיבור. תהליך הלעיסה נתמך בדרך כלל גם על ידי שריר הכונדרוגלוסוס ומושפע אם השריר נפגע. אם אנשים חווים אי נוחות מתאימה בשרירי הלשון, יש ליידע את הרופא על התסמינים כך שניתן יהיה לטפל בשריר הכונדרוגולוס הפגוע, במידת הצורך.