עוויתות שרירים (פסיקולציות): תסמינים, תלונות, סימנים

הסימפטומים והתלונות הבאים עשויים להצביע על עוויתות שרירים:

סימפטום מוביל

  • התכווצויות לא סדירות ובלתי רצוניות (עוויתות) של חבילות סיבי שריר הנראות כתנועות מתחת לעור ללא השפעה משמעותית

אתר נטייה מראש (אזורי גוף בהם השינויים מתרחשים בתדירות הגבוהה ביותר).

  • פָּנִים
  • גפיים (גפיים)