תנועה במפרק הקרסול | סיבוב חיצוני

תנועה במפרק הקרסול

את כף הרגל ניתן לפנות כלפי חוץ, אך אין שום ייעוד מפורש לתנועה זו. במקום זאת, מדובר בתנועה מורכבת. לכף הרגל שני צירי תנועה בלבד.

כיפוף ו מתיחה מתאפשר על ידי העליון קרסול משותף (OSG), ואילו כִּפּוּן ו גִבּוּן הם תנועות של התחתון מפרק הקרסול (USG). ב כִּפּוּן ו גִבּוּן, כף הרגל מוטה, כלומר הקצה החיצוני או הפנימי של כף הרגל מועבר לכיוון הקרקע. An סיבוב חיצוני לכן כף הרגל היא תנועה משולבת של א כִּפּוּן (הקצה הפנימי של כף הרגל מועבר לכיוון הקרקע) וכיפוף של קרסול משותף. דפוס ההליכה של כפות הרגליים המסתובבות חיצונית יכול להיגרם כתוצאה ממיקום לא תקין של הירך.