כיב בפה

בעל פה כִּיב או כיב דרך הפה (מילים נרדפות: Aphthae; אפטה; ICD-10-GM K13.-: מחלות אחרות של שפה ובעל פה רירית) היא פגיעה שטחית ברירית הפה (tunica mucosa oris) ובלוע הפה.

בעל פה כִּיב יכול להיות סימפטום של מחלות רבות (ראה תחת "אבחנות דיפרנציאליות").

שכיחות החיים (שכיחות מחלות לאורך החיים) היא 70% מהאוכלוסייה. אלה סובלים מכיבים דרך הפה או פעם אחת (חוזרים).

מהלך ופרוגנוזה: מהלך והפרוגנוזה תלויים בסיבת המחלה. לעיתים קרובות כיבים בפה נרפאים מאליהם (בכוחות עצמם). אם בעל פה כִּיב נמשך לאחר שבועיים, נדרשת הערכה רפואית.