מוליבדן: תסמיני מחסור

מחסור במוליבדן מעולם לא נצפה אצל אנשים בריאים. המקרה המתועד היחיד של מחסור במוליבדן היה אצל חולה עם מחלת קרוהן שקיבלו תזונה תוך ורידית לטווח ארוך ללא תוספת מוליבדן. הוא התפתח טכיקרדיה (דופק מהיר), רדוד מהיר נשימה, כְּאֵב רֹאשׁ, הפך עיוור לילה, ובסופו של דבר נכנס לא תרדמת. יתר על כן, שלו דם הראה נמוך חומצת שתן רמות. תסמינים אלה ו דם השינויים נעלמו כאשר העירוי של חומצות אמינו הופסק, מה שעשוי להצביע על כך שמוליבדן ממלא תפקיד חשוב בחילוף החומרים של חומצות אמינו.

צריכת 160 מיקרוגרם מוליבדן ליום ביטלה את חוסר הסובלנות לחומצות אמינו.