MCA: משמעות, ערך נורמלי

מה זה MCA?

MCA הוא הקיצור של "אנטיגן הקשור לסרטן דמוי מוצין". זהו אנטיגן המצוי על גליקופרוטאין MUC-1 (תרכובת חלבון-פחמימה). ממוקם בקרום התא, הגליקופרוטאין MUC-1 מסייע לתאי סרטן להתחמק מתגובות חיסוניות ומפחית מגע עם תאים בריאים שכנים.

עם זאת, לא כל התאים הסרטניים מייצרים את החלבון המסוים הזה. כאשר הם עושים זאת, האנטיגנים שלו כגון MCA ניתנים לזיהוי בדם. לאחר מכן ניתן להשתמש בהם כסמני גידול. סמני גידול הם חומרים שניתן לזהות יותר ויותר בגוף בסוגים מסוימים של סרטן. הם עוזרים להעריך את מהלך המחלה. עם זאת, ערכים שנמדדו משתנים נמצאים גם בחלק מהמחלות שפירות.

מתי נקבע MCA?

מהם ערכי התקן של MCA?

טווח הייחוס עבור MCA תלוי בשיטה. הטווח המומלץ במבוגרים בסרום דם הוא עד 15 U/ml.

מה המשמעות של ערכי MCA נמוכים?

לרמות MCA נמוכות אין משמעות רפואית. הם לא שוללים מחלות.

באילו מקרים MCA מוגבר?

רמות MCA גבוהות מצביעות על כך שכמויות גדולות של הגליקופרוטאין MUC-1 קיימות בגוף. זה עשוי להיות המקרה בסרטן השד. עם זאת, כערך יחסית לא ספציפי, MCA יכול להיות מוגבר גם במחלות רבות אחרות.

לפיכך, הסיבות השכיחות לרמות מוגברות של MCA כוללות:

  • מחלות שפירות של הכבד, למשל דלקת כבד חריפה (הפטיטיס) או שחמת כבד (התכווצות הכבד)
  • מחלות שפירות של השד, למשל פיברואדנומה (גושים שפירים של השד)