מרכז שפות: מבנה, פונקציה ומחלות

אל האני מרכז שפה מורכב בעיקר מאזור ורניקה וברוקה באזור קליפת המוח מוח מוח והאונה הקדמית. בעוד אזור ורניקה אחראי על עיבוד שפה סמנטית, אזור ברוקה אחראי בעיקר על ייצור שפות תחביריות ודקדוקיות. דלקת- או נזק הקשור לשטפי דם באחד האזורים המתבטאים בהבנת דיבור או הפרעות בייצור דיבור.

מהו מרכז הדיבור?

החושי מרכז שפה הוא אזור בקליפת המוח של מוח מוח ונמצא בתוך האונות הקודקודיות והזמניות. אלה מוֹחַ אזורים מכונים גם אזורי ורניקה וברוקה. הם משרתים עיבוד סמנטי של שפה כמו גם ייצור שפות מורפולוגיות ותחביריות. האזור של ברוקה הוא בעיקר המקום בו ייצור תחביר והיבטים דקדוקיים אחרים של השפה מתרחש. מרכז ורניקה, לעומת זאת, אחראי בעיקר על ההכרה במשמעות המשפט והמילה. רק שיתוף הפעולה של שני התחומים מאפשר דיבור והבנה. עד המאה ה -20, הרפואה הניחה שמרכזי השפה באזורי ורניקה וברוקה הם העיבוד והייצור השפה היחיד. מוֹחַ אזורים. הנחה זו נחשבת כיום כמופרכת. לפיכך, רבים אחרים מוֹחַ אזורים מבצעים משימות תומכות בעיבוד מבני ותוכן וייצור שפה.

אנטומיה ומבנה

כחושי מרכז שפה, מרכז ורניקה נמצא ב לֵב של היכולת האנושית לתקשר. הוא ממוקם על כל אחת מההמיספרות הדומיננטיות של מוח מוח. הוא משתרע מהחלק הגבי של הגירוס הטמפורלי המעולה מעבר לגירי הזוויתי והעל-שבתי, ובכך משתרע מעל לאונה הקודקודית. אצל יד ימין האזור של ורניקה ממוקם בחצי הכדור השמאלי. אצל שמאליים הוא עשוי להיות ממוקם בחצי הכדור השמאלי או הימני. מרכז השפה החושית מקיף שלושה אזורי ברודמן. מדובר באזורים 22, 39 ו -40. האזורים 39 ו -40 תואמים מרכזי הקרנה ואזורי אסוציאציה המעורבים בהפקת דיבור וכן בעיבוד דיבור. בנוסף, אזורים מתחת לקליפת המוח, כמו הפוטאמן וגרעין הזנב, מעורבים בעיבוד שפה. הפוטאמן הוא חלק מהחומר האפור של המוח. גרעין הזנב אחראי בעיקר לתנועות וולונטריות מבוקרות. בנוסף, אזורי עיבוד שמיעתי קשורים זה לזה עם מרכז הדיבור ורלוונטיים לייצור ועיבוד דיבור. באזור ורניקה יש תשומות מועדות לקליפת השמע הראשונית. הגירוס הזוויתי מחבר גם את מרכז הדיבור לקורטקס הראייה המשני. במטרה לבטא דיבור סמנטי, מרכז הדיבור החושי מחובר הדדי גם לאזורי הדיבור המוטורי, כלומר לאזורי ברוקה. קשר זה תואם במידה רבה את fasciculus arcuatus. האזור של ברוקה, בניגוד למרכז ורניקה, ממוקם באונה הקדמית וגם קשור קשר הדוק למרכז ורניקה.

פונקציה ומשימות

תפקידו של מרכז השפה החושית הוא בעיקר הבנת השפה. עיבוד סמנטי של תוכן דיבור וטקסט מתרחש באזורים אלה במוח. עם זאת, מרכז הדיבור ממלא תפקיד גם בביטוי מרצון של תוכן סמנטי ספציפי. המרכזים המוטוריים לדיבור בקליפת המוח אחראים בעיקר לביטוי של תוכן דיבור סמנטי. עם זאת, הם קשורים זה לזה עם מרכז ורניקה. כך, יכולה להתקיים תגובת דיבור לגירוי חיצוני. בפרט, מרכזי השמיעה והוויזואליות מחוברים למרכזי השפה. לכן, גירויים שמיעתיים וחזותיים יכולים לעורר תגובות ספציפיות בשפה. באזור ברוקה נבנית השפה. כלומר, ברגע שאזור ורניקה זיהה את תחושת האמירה של בן שיח, הוא מגיב בתגובה סמנטית. תגובה סמנטית זו מיושמת תחבירית ומורפולוגית באזור ברוקה. התקשורת של האזורים האישיים מתבצעת באמצעות הקרנה. לפיכך, קשרים עצביים מבצעים משימה חשובה בייצור השפה בתגובה לגירויים הנתפסים. ללא מרכז השפה החושית, בני האדם לא היו מסוגלים להבין את האמירות. מצד שני, הוא גם לא יוכל עוד להצהיר הצהרות משמעותיות לגבי עובדות או מצבים מסוימים. קשר מופרע בין האזורים של ברוקה לבין ורניקה, למשל, כבר לא מאפשר להתבטא במשפטים נכונים.

מחלות

נזק לאזור ורניקה מתבטא בעיקר בהפרעה בהבנת הדיבור. מה שמכונה אפזיה של ורניקה מתפתחת. זוהי ליקוי בשפה אשר נובע בעיקר מחוסר הבנת שפה. צורה זו של אפזיה תואמת אם כן בעיקר לאפזיה קולטת. למרות התבטאות ספונטנית שוטפת, הנאום ריק מתוכן. לעתים קרובות, מטופלים של אפזיה של ורניקה מתנתקים באמצע משפט, מכפילים מילים או ממציאים מחדש מילים. בהתאם ללוקליזציה המדויקת, נזקי האזור של ורניקה מלווים גם בפרפזיה. במקרה זה, זרימת הדיבור ריקה מתוכן כמעט לא מתנתקת. נזק לאזור ברוקה, בתורו, גורם בעיקר להפרעות בהפקת דיבור כגון דקדוק שגוי. ברוב המקרים, א שבץ אחראי לפגיעה במרכזי הדיבור. בפרט, שבץ מוחי באזור סטרומה של המוח האמצעי עורק עלול לגרום להפרעה בהבנת הדיבור. אולם בנסיבות מסוימות התופעה קשורה גם למחלה ניוונית. המחלות הרסניות הרקמות פרקינסון ו אלצהיימר, למשל, יכול להשפיע גם על מרכז ורניקה. כך גם לגבי המחלה האוטואימונית טרשת נפוצה. ב- MRI, אפזיה מתבטאת בדרך כלל כנגעים במרכז ורניקה או באזור ברוקה. בדיקות מהירות הולכה עצבית יכולות לקבוע עוד אם א שבץ, מחלה דלקתית, או מחלה ניוונית היא הגורם לכך. במקרים נדירים יותר, גידול עלול לגרום גם לחסרים במרכז הדיבור.