האם יש חובת דיווח כשאני נעקץ? | אתה יכול לזהות נשיכה של יתוש הנמר האסייתי על ידי תסמינים אלה

האם יש חובת דיווח כשאני נעקץ?

אין חובת הודעה לאחר העקיצה הטהורה, שכן עוקץ אינו אומר אוטומטית זיהום באחד מהפתוגנים שהוזכרו. על פי חוק הגנת הזיהום, חלה חובת דיווח בשמו אם קיים חשד למחלה, מחלה או מוות כתוצאה מדמם הנגרם על ידי נגיף. חום. במקרה של ראיות ישירות ועקיפות לדימומים חום פתוגנים, חובת הדיווח בשמם קיימת גם אם הראיות מצביעות על זיהום חריף. עם זאת, על הרופא המטפל להעביר את ההודעה.