בקע חתך (צלקת בקע): בדיקה ואבחון

האבחנה של בקע חתך (בקע בצלקת) נעשית על בסיס היסטוריה ו בדיקה גופנית.

פרמטרים מעבדה מסדר שני - תלוי בתוצאות ההיסטוריה, בדיקה גופניתוכו '- לבירור אבחנתי דיפרנציאלי

  • ספירת דם קטנה
  • ספירת דם דיפרנציאלית
  • פרמטרים דלקתיים - CRP (חלבון C- תגובתי) או ESR (קצב שקיעת אריתרוציטים).